Làm cách nào để điều chỉnh cách quảng cáo trên Facebook hiển thị với tôi dựa trên dữ liệu về hoạt động của tôi mà các đối tác cung cấp?

Để hiển thị quảng cáo phù hợp với bạn hơn, chúng tôi nhận và sử dụng dữ liệu mà các nhà quảng cáo hay đối tác khác cung cấp cho chúng tôi về hoạt động của bạn trên trang web/ứng dụng của họ, cũng như một số tương tác offline của bạn, chẳng hạn như mua hàng. Ví dụ: Chúng tôi có thể hiển thị cho bạn quảng cáo về áo sơ mi dựa trên lượt truy cập của bạn vào một trang web quần áo.
Bạn có thể kiểm soát việc mình có thấy quảng cáo dựa trên hoạt động ngoài Facebook hay không thông qua Dữ liệu do đối tác cung cấp về hoạt động của bạn trong Tùy chọn quảng cáo.
Cách xem và điều chỉnh cài đặt này:
  1. Nhấp vào account ở trên cùng bên phải Facebook.
  2. Chọn Cài đặt & Quyền riêng tư, sau đó nhấp vào Cài đặt.
  3. Cuộn xuống và nhấp vào Quảng cáo trong menu bên trái.
  4. Nhấp vào Dữ liệu về hoạt động của bạn từ đối tác.
  5. Chọn xem chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu từ đối tác để hiển thị quảng cáo cho bạn hay không.
Lưu ý rằng mục cài đặt này kiểm soát việc chúng tôi có hiển thị quảng cáo cá nhân hóa trên Facebook cho bạn dựa trên dữ liệu do đối tác cung cấp về hoạt động của bạn hay không. Nếu tắt cài đặt này, quảng cáo bạn thấy có thể vẫn dựa vào hoạt động của bạn trên nền tảng của chúng tôi. Quảng cáo này cũng có thể dựa trên thông tin từ doanh nghiệp nào đó chia sẻ danh sách các cá nhân hoặc thiết bị với chúng tôi, khi chúng tôi đã đối sánh trang cá nhân của bạn với thông tin trên danh sách đó.
Cài đặt này chỉ áp dụng cho quảng cáo bạn nhìn thấy trên tài khoản Facebook của mình, bao gồm trên Messenger và cho quảng cáo bạn nhìn thấy trên các trang web, ứng dụng và thiết bị, do dịch vụ quảng cáo của Facebook phân phối. Cài đặt này không áp dụng cho quảng cáo bạn nhìn thấy trên Instagram, trừ khi bạn bật trải nghiệm kết nối trên tài khoản Instagram và Facebook. Tìm hiểu cách điều chỉnh việc quảng cáo hiển thị cho bạn trên Instagram.
Nếu đã bật trải nghiệm kết nối trên tài khoản Instagram và Facebook, bạn cũng có thể điều chỉnh trải nghiệm quảng cáo trên Instagram thông qua cài đặt Dữ liệu do đối tác cung cấp về hoạt động của bạn.
Chúng tôi tuân thủ Nguyên tắc tự điều chỉnh đối với Quảng cáo dựa trên hành vi online và tham gia các chương trình chọn không tham gia do Liên minh quảng cáo kỹ thuật số, Liên minh quảng cáo kỹ thuật số của CanadaLiên minh quảng cáo kỹ thuật số tương tác Châu Âu thành lập. Thông qua những trang web này, bạn có thể bỏ chọn tất cả các công ty tham gia.